การพัฒนาอย่างยั่งยืน

11ก.ค.

"พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU" วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริ...

"พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU" วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ที่ 3 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 5-6

11ก.ค.

"กิจกรรมศึกษาดูงานเครือสหพัฒน์ ลำพูน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2562...

"กิจกรรมศึกษาดูงานเครือสหพัฒน์ ลำพูน" วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในเครือสหพัฒน์ ลำพูน โดยให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ที่ 3 จำนวน 10 โรงเรียน มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน โดยแบ่งฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ดูงานบริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และ การขยายพันธุ์พืช การผลิตน้ำสมุนไพร โดยโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน

10ก.ค.

เข้าร่วมการตรวจประเมินในการจัดการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ...

เข้าร่วมการตรวจประเมินในการจัดการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 และสนับสนุนน้ำดืม รวมทั้งลานคอตกรีต ณ รพสต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2018

ดาวน์โหลด PDF


ปรัชญา

“ คนดี สินค้าดี สังคมดี ”

ผู้จัดการโรงงานของเครือสหพัฒน์ที่ดีนั้น นอกจากจะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย
( นโยบาย คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา )