การพัฒนาอย่างยั่งยืน

04พ.ค.

สนับสนุนน้ำดื่ม ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

03พ.ค.

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรบ...

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนผู้ใช้แรงงานทั้ง จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพิบูลย์ อัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งทางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน

26เม.ย.

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำ...

สวนอุตสาหกรรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยการติดตา ต่อกิ่ง ให้กับเกษตรกรในชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ จำนวน 18 ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้ใช้เอง หรือจำหน่ายจ่ายแจก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงงานอีกทางหนึ่ง

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2018

ดาวน์โหลด PDF


ปรัชญา

“ คนดี สินค้าดี สังคมดี ”

ผู้จัดการโรงงานของเครือสหพัฒน์ที่ดีนั้น นอกจากจะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย
( นโยบาย คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา )