การพัฒนาอย่างยั่งยืน

12เม.ย.

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม ในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน...

สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการ ประจำจุดเฝ้าระวังบริเวณต่างๆ (จุดตรวจบริเวณสามแยกศาลากลางบ้านเกาะแดง,ด่านชุมชน ต.วังดาน,จุดเฝ้าระวังในทางหลวงหมายเลข 304 )ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

05เม.ย.

ผลิตไม้กวาดร่วมกับชุมชนบ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ...

ผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้าร่วมกับชุมชนบ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นกิจกรรมสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

05เม.ย.

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช” ณ ทุ่งรวงทอง...

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช” ณ ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2018

ดาวน์โหลด PDF


ปรัชญา

“ คนดี สินค้าดี สังคมดี ”

ผู้จัดการโรงงานของเครือสหพัฒน์ที่ดีนั้น นอกจากจะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย
( นโยบาย คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา )