รายการ ข่าวสาร CSR

22พ.ย.

ร่วมต้อนรับครู นักเรียน โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรเข้าทัศนศึ...

ร่วมต้อนรับครู นักเรียน โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

รายละเอียด

22พ.ย.

สนับสนุนน้ำประปา ให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ...

สนับสนุนน้ำประปา ให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

รายละเอียด

14ต.ค.

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรห...

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายละเอียด
ข่าวเพิ่มเติม

 

โครงการที่ประสบความสำเร็จ