สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรห...

14ต.ค.

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ข่าวเพิ่มเติม

 

โครงการที่ประสบความสำเร็จ