ร่วมสนับสนุนค่าพันธุ์ไม้และไม้ประดับ จำนวนเงิน 30,000 บาท ใน...

03ต.ค.

ร่วมสนับสนุนค่าพันธุ์ไม้และไม้ประดับ จำนวนเงิน 30,000 บาท ในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง "ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง" มินิมาราธอน 2019 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ร่วมสนับสนุนค่าพันธุ์ไม้และไม้ประดับ จำนวนเงิน 30,000 บาท ในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง "ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง" มินิมาราธอน 2019 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีท่องเที่ยวชุมชน ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง

ข่าวเพิ่มเติม

 

โครงการที่ประสบความสำเร็จ