การพัฒนาอย่างยั่งยืน

22พ.ย.

ร่วมต้อนรับครู นักเรียน โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรเข้าทัศนศึ...

ร่วมต้อนรับครู นักเรียน โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

22พ.ย.

สนับสนุนน้ำประปา ให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ...

สนับสนุนน้ำประปา ให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

14ต.ค.

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรห...

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองคร้อ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2020

ดาวน์โหลด PDF


ปรัชญา

“ คนดี สินค้าดี สังคมดี ”

ผู้จัดการโรงงานของเครือสหพัฒน์ที่ดีนั้น นอกจากจะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย
( นโยบาย คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา )